Om Glassamling.dk

Mit navn er Martin Kensmark. Jeg udstiller her på siden min samling af glaskarafler formet som dyr, som jeg har erhvervet mig de sidste 20 år. Håber, at du kan få glæde af dette smukke hånd-værk. Du er velkommen til at kontakte mig, såfremt du har interesse i min samling - og jeg vil også være interesseret i køb af glas, der kan supplere min samling.

Glaskarafler – eller glasflasker - udformet som dyr har været kendt fra midten af 1500-tallet i Tyskland, hvor lokale glasmagere, som gik på valsen, fremstillede de dekorative karafler. Herved bragte de skikken rundt til hele Skandinavien. Tyske emigranter har også ført skikken med sig til Amerika, hvor firmaet Wistarburgh Glass Work i Southern New Jersey stod bag dem. Karaflerne har alverdens dyreskikkelser – og det var kun glasmagernes fantasi, som satte grænser for karaflernes og flaskernes udtryk.

I Skandinavien har det hovedsageligt været hunde, grise og heste, der har præget glaskunsten. Det er kendetegnende for de ældste hunde, at de er med hulblæste hanke - og at man hælder ud af karaflens/flaskens snude. Grisene har en rejst børste hen over ryggen, og de ældste glasgrise kan være udsmykket med tænder ligesom de ofte har et faretruende udtryk – derimod har de ikke hank, og derfor skænkes der fra halen. Tyske hunde minder meget om danske grise, dog er de tit mere dekorerede end de danske.

Endvidere gælder det for karaflerne, at de er lavet som fusk eller søle, hvilket dækker over henholdsvis at være et bestillingsarbejde - eller at være fremstillet ud af den glasmasse, der var i overskud efter dagens arbejde. Typisk blev karaflerne skænket væk som gaver.

Denne form for glasfremstilling krævede dygtige glasmagere, idet mundblæsningen gjorde, at flaskerne og karaflerne, aldrig blev helt ens – hvorfor der også var to glasmagere om at skabe karaflerne, da det bl.a. krævede stor præcision at holde den rigtige temperatur, når den hulblæste hank skulle hæftes på ryggen.

Hvis du har spørgsmål eller ligger inde med sådanne flasker eller karafler er du velkommen til at kontakte mig.